Spanarna SMF

Visa sidmeny

Dölj sidmeny

  Uppdrag

  Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF-kurs) 2016 är ett uppdrag från Arbetsförmedlingen till Folkbildningsrådet att på de statsbidragsberättigade folkhögskolorna genomföra verksamheten i enlighet med regeringens beslut.
  Statistik över arbetssökande i respektive målgrupp per län ska vara vägledande vid fördelning av platser till folkhögskolorna.

  Målgrupp

  Målgruppen är personer som har fyllt 16 år och som varken har en gymnasieexamen eller grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och är registrerade som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.
  Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om vem som ska delta i utbildningen och gör en arbetsmarknadspolitisk bedömning utifrån den arbetssökandes behov.

  Verksamhetsmål

  Målet med verksamheten är att under 2016 erbjuda 7 000 arbetssökande inom målgruppen 65 utbildningsdagar under tre sammanhängande månader.
  Syftet med kursen är att motivera deltagarna till att gå vidare till, eller återuppta reguljär utbildning. Arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbets­förmåga kan vid behov delta i kursen i sex månader, vilket motsvarar två kursplatser på vardera 65 utbildningsdagar.

  Efter kursen

  Kursdeltagaren har rätt till ett kompetensintyg av vilket det ska framgå vilka kunskaper och färdigheter som deltagare uppnått, samt en av folkhögskolan utfärdad plan för att återgå till reguljära studier eller närma sig arbetsmarknaden. I samband med att utbildningen avslutas ska folkhögskolan överlämna planen till det arbetsfömedlingskontor som har anvisat personen till kursen.

  Kursens inriktning och omfattning

  Kursen ska genomföras med folkhögskolans arbetssätt och metoder. Folkhögskolan ska tillsammans med deltagarna ta fram en individuell studieplan där behoven av utbildning och kompetensutveckling identifieras. Kursen är en tre månaders lång validerande, studiemotiverande och förberedande utbildning som kan innehålla studier av orienterande, repeterande och motivationshöjande karaktär. Syftet är att underlätta för deltagaren att påbörja eller återgå till reguljär utbildning. Träning i studieteknik med inriktning på ämnen som samhällskunskap, svenska, engelska och matematik är centrala.
  Kursen ska vara 65 utbildningsdagar under tre sammanhängande månader, vilket avser 13 veckor med fem utbildningsdagar per vecka.

  Utbildningen på folkhögskola bedrivs på heltid, det vill säga minst 20 x 60 minuters eller 30 x 40 minuters organiserad studietid per vecka. Övrig tid används för enskilda studier eller studier i grupp. Det ingår inga lov i utbildningen. Helgdagar är lediga och räknas inte som utbildningsdagar.

  Utbildningen ska genomföras i skolans ordinarie utbildningslokaler. Där får deltagaren kontakt med övriga studeranden och personal i skolans studiemiljö. Verksamheten kan inte bedrivas som distansundervisning.

  Kontakt

  Kontakta Erik Nilsson på erik.nilsson@jamshog.org eller ring till skolans växel på 0454-463 40.

  Kommentera